עיתונות

כל תכני האתר, ללא יוצאים מן הכלל זמינים לשיתופים, שימוש, פרסום והורדה ויש אישור להפיץ ולפרסם אותם כפי שהם (ללא שינוי, עריכה או חיתוך) עם ציון הקרדיטים המלאים לאותם הפוסטים. בהיעדר קרדיטים ספציפיים יש לצרף קישור ישיר לאתר MissIsrael.net ו/או לקישור המקורי. לנוחיותכם מצורפים כפתורי הדפסה והורדת הפוסטים כקבצי PDF ברוב תכני האתר. בעמוד הנוכחי תמצאו את ההודעות לעיתונות והכתבות והתכנים היותר מעניינים.
לקבלת אישור לכל שינוי, עריכה, חיתוך התכנים או לכל שאלה, הבהרה, עדכונים נוספים ובכלל מידע נוסף ניתן ליצור קשר במייל או בטלפון ישיר למנהל ומפיק התחרות, מר זנטי יצחק
0587747747 | Izik@MissIsrael.net | מעוניינים לתת חסות? להגיע ולסקר את האירועים שלנו? צרו קשר.
למען הסר ספק, למרות השימוש החופשי לא ניתן לשנות, לערוך או לחתוך חלק או כל כתבה ופוסט ללא אישור מנהל ומפיק התחרות