מיס פרוגרס ישראל 2016, טל בן חיים והחוויות מאיטליה

מיס פרוגרס ישראל 2016, טל בן חיים והחוויות מאיטליה